Завършила съм начална училищна педагогика във Великотърновския университет през 1996 год. със специализация музика.Родена съм в един от най - красивите градове на Северозападна България.В сферата на образованието съм от 1984 год. От 01.09.2013 год. работя като старши учител в ГЦОУД  в едно от най-прекрасните училища в град София - 54 СУ,, Св. Иван Рилски"


Всеки човек носи в себе си някаква уникална идея,някаква особеност,талант,импулс,заряд,които са вродени. Ако избере да ги следва и изгради професионално себе си върху тях и чрез тях,той ще направи много. Той ще намери своя път,по който да се изгражда професионално и личностно. Това е нещото,което ще го кара да се прибира удовлетворен и пълноценен вечер,както и да живее с твърдото убеждение, че това е нещото,което винаги е искал да прави, нещото което най-добре прави, и нещото,което трябва да прави, за да се чувства пълноценен и щастлив. Такова нещо за мене е възможността да съм учител!

© 2016 Студия SOUNDOG/ Ни одна барабанная палочка не пострадала при создании сайта
Создано с помощью Webnode
Создайте свой сайт бесплатно!