Правилата научи и ще си за пример ти!

Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия - за това, което правя и говоря.

Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците си.

Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен.

Аз опазвам училищното имущество.

Аз помагам на другите и всички работим за общото добро.

Аз уважавам всеки и не говоря лоши неща за другите.

Аз не се бия и не обиждам.

Аз мога и искам да преуспея. 

Аз строго спазвам горните правила.