Ето ни и нас, сладурите от I"б" и I"в" клас

Глъхнат вред полята,                                  Към предели южни-
хълмове, горички.                                       някъде далече-
Няма ги да пеят                                            зад морето бяло
веселите птички.                                          отлетяха вече.

                                     Капят и листата
                                     от унили клони,  
                                     златошита есен
                                     златни сълзи рони.


144 години от обесването на Апостола на свободата,

Васил Левски

    МАМА

Мамо искам да те нарисувам                                              С коя боичка се рисува

  с най- красивата боя                                                               кажи ми , мамо , обичта.

 и страшно се вълнувам,                                                     По цели нощи те сънувам

 коя боя да избера?                                                                       окъпана в светлина.      


     Ще взема жълтата боичка ,

на слънцето прилича тя.

     Със нея, Майчице, добричка,

ще те нарисувам на листа!